ტარიფები

A
A A A
დაბრუნება საიტის საწყის ფორმატზე

კორპორატიული ტარიფი

ზარები კომპანიის თანამშრომლებთან 0 ₾
SMS კომპანიის თანამშრომლებთან 0 ₾
ზარის წამოწყება კომპანიის თანამშრომლებთან 0 ₾
0.5
/30 დღე

კორპორატიული ტარიფი 1

ზარები კომპანიის თანამშრომლებთან 0 ₾
SMS კომპანიის თანამშრომლებთან 0 ₾
ზარის წამოწყება კომპანიის თანამშრომლებთან 0 ₾

 

1
/30 დღე

კორპორატიული ტარიფი 3

ზარები ბილაინის ქსელში ულიმიტო
SMS ბილაინის ქსელში ულიმიტო
ინტერნეტი 300 MB
3
/30 დღე

კორპორატიული ტარიფი

ზარის წამოწყება კომპანიის თანამშრომლების გარდა 0,05 ₾
SMS კომპანიის თანამშრომლების გარდა 0,01 ₾
1 MB ინტერნეტი 0,10 ₾

 

რუსეთი 0,25 ₾
დსთ ქვეყნები 0,25 ₾
აზერბაიჯანი, ევროპა, თურქეთი, ირანი 0,35 ₾
აზია 0,40 ₾
ჩრდ. ამერიკა (აშშ, კანადა) 0,08 ₾
ცენტრ. ამერიკა, ავსტრალია, ეგვიპტე და სხვა 0,50 ₾

ყოველთვიური სააბონენტოს გადახდა შესაძლებელია:

 

 • 1 - ყოველი თვის 1-ელ რიცხვში. პირველი სააბონენტოს ჩამოკლება მოხდება ჩართვის დღეს.
 • 2 - ჩართვიდან ყოველ 30-ე დღეს.

 

გადახდის მეთოდი #1:

 • პირველი სააბონენტოს ჩამოკლება ხდება ჩართვის დღეს. ყოველი შემდეგი, თვის 1-ელ რიცხვში.
 • ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები ძალაშია ყოველი თვის მეორე დღემდე.
 • თუ თვის 1-ელ რიცხვში ნომრის ბალანსზე იქნება საკმარისი თანხა და მოხდება სააბონენტო გადასახადის ჩამოკლება, ნომერზე დაირიცხება ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები. თუ ანგარიშზე არ იქნება საკმარისი თანხა - ჩაირთვება 10 დღიანი საშეღავათო პერიოდი.
 • თუ ნომრის ბალანსი 1-ელი რიცხვისთვის დადებითია, მაგრამ არასაკმარისი სააბონენტოს გადასახდელად, აბონენტს შეუძლია ისარგებლოს სტანდარტული ტარიფით. შესაბამისად, Soho Basic #1 და Soho basic #2 ტარიფებზე დახურული ჯგუფის შიგნითაც იმოქმედებს ზარის წამოწყების ღირებულება.

 

გადახდის მეთოდი #2:

 • სააბონენტო გადახადის გადახდა და შესაბამისად ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულების დარიცხვა ხდება ჩართვიდან ყოველ 30 დღეში ერთხელ
 • ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები ძალაშია აქტივაციიდან 30 დღის განმავლობაში.
 • თუ 30-ე დღეს ნომრის ბალანსზე იქნება საკმარისი თანხა და მოხდება სააბონენტო გადასახადის ჩამოკლება, ნომერზე დაირიცხება ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები. თუ ანგარიშზე არ იქნება საკმარისი თანხა - ჩაირთვება 10 დღიანი საშეღავათო პერიოდი.
 • მომდევნო 30 დღის ათვლა დაიწყება იმ რიცხვიდან, როდესაც ნომრის ბალანსიდან მოხდება სააბონენტო გადადასახადის ჩამოკლება.
 • თუ ნომრის ბალანსი 30-ე დღეს დადებითია, მაგრამ არასაკმარისი სააბონენტოს გადასახდელად, აბონენტს შეუძლია ისარგებლოს სტანდარტული ტარიფით. შესაბამისად, Soho Basic #1 და Soho basic #2 ტარიფებზე დახურული ჯგუფის შიგნითაც იმოქმედებს ზარის წამოწყების ღირებულება.

კორპორატიული ტარიფი 1

ზარის წამოწყება კომპანიის თანამშრომლების გარდა 0,05 ₾
SMS კომპანიის თანამშრომლების გარდა 0,01 ₾
1 MB ინტერნეტი 0,10 ₾

 

რუსეთი 0,25 ₾
დსთ ქვეყნები 0,25 ₾
აზერბაიჯანი, ევროპა, თურქეთი, ირანი 0,35 ₾
აზია 0,40 ₾
ჩრდ. ამერიკა (აშშ, კანადა) 0,08 ₾
ცენტრ. ამერიკა, ავსტრალია, ეგვიპტე და სხვა 0,50 ₾

ყოველთვიური სააბონენტოს გადახდა შესაძლებელია:

 

 • 1 - ყოველი თვის 1-ელ რიცხვში. პირველი სააბონენტოს ჩამოკლება მოხდება ჩართვის დღეს.
 • 2 - ჩართვიდან ყოველ 30-ე დღეს.

 

გადახდის მეთოდი #1:

 • პირველი სააბონენტოს ჩამოკლება ხდება ჩართვის დღეს. ყოველი შემდეგი, თვის 1-ელ რიცხვში.
 • ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები ძალაშია ყოველი თვის მეორე დღემდე.
 • თუ თვის 1-ელ რიცხვში ნომრის ბალანსზე იქნება საკმარისი თანხა და მოხდება სააბონენტო გადასახადის ჩამოკლება, ნომერზე დაირიცხება ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები. თუ ანგარიშზე არ იქნება საკმარისი თანხა - ჩაირთვება 10 დღიანი საშეღავათო პერიოდი.
 • თუ ნომრის ბალანსი 1-ელი რიცხვისთვის დადებითია, მაგრამ არასაკმარისი სააბონენტოს გადასახდელად, აბონენტს შეუძლია ისარგებლოს სტანდარტული ტარიფით. შესაბამისად, Soho Basic #1 და Soho basic #2 ტარიფებზე დახურული ჯგუფის შიგნითაც იმოქმედებს ზარის წამოწყების ღირებულება.

 

გადახდის მეთოდი #2:

 • სააბონენტო გადახადის გადახდა და შესაბამისად ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულების დარიცხვა ხდება ჩართვიდან ყოველ 30 დღეში ერთხელ
 • ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები ძალაშია აქტივაციიდან 30 დღის განმავლობაში.
 • თუ 30-ე დღეს ნომრის ბალანსზე იქნება საკმარისი თანხა და მოხდება სააბონენტო გადასახადის ჩამოკლება, ნომერზე დაირიცხება ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები. თუ ანგარიშზე არ იქნება საკმარისი თანხა - ჩაირთვება 10 დღიანი საშეღავათო პერიოდი.
 • მომდევნო 30 დღის ათვლა დაიწყება იმ რიცხვიდან, როდესაც ნომრის ბალანსიდან მოხდება სააბონენტო გადადასახადის ჩამოკლება.
 • თუ ნომრის ბალანსი 30-ე დღეს დადებითია, მაგრამ არასაკმარისი სააბონენტოს გადასახდელად, აბონენტს შეუძლია ისარგებლოს სტანდარტული ტარიფით. შესაბამისად, Soho Basic #1 და Soho basic #2 ტარიფებზე დახურული ჯგუფის შიგნითაც იმოქმედებს ზარის წამოწყების ღირებულება.

კორპორატიული ტარიფი 3

ზარის წამოწყება 0,05 ₾
ზარები კომპანიის თანამშრომლებთან 0 ₾
SMS კომპანიის თანამშრომლებთან 0,01 ₾
1 MB ინტერნეტი 0,10 ₾
რუსეთი 0,25 ₾
დსთ ქვეყნები 0,25 ₾
აზერბაიჯანი, ევროპა, თურქეთი, ირანი 0,35 ₾
აზია 0,40 ₾
ჩრდ. ამერიკა (აშშ, კანადა) 0,08 ₾
ცენტრ. ამერიკა, ავსტრალია, ეგვიპტე და სხვა 0,50 ₾

ყოველთვიური სააბონენტოს გადახდა შესაძლებელია:

 

 • 1 - ყოველი თვის 1-ელ რიცხვში. პირველი სააბონენტოს ჩამოკლება მოხდება ჩართვის დღეს.
 • 2 - ჩართვიდან ყოველ 30-ე დღეს.

 

გადახდის მეთოდი #1:

 • პირველი სააბონენტოს ჩამოკლება ხდება ჩართვის დღეს. ყოველი შემდეგი, თვის 1-ელ რიცხვში.
 • ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები ძალაშია ყოველი თვის მეორე დღემდე.
 • თუ თვის 1-ელ რიცხვში ნომრის ბალანსზე იქნება საკმარისი თანხა და მოხდება სააბონენტო გადასახადის ჩამოკლება, ნომერზე დაირიცხება ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები. თუ ანგარიშზე არ იქნება საკმარისი თანხა - ჩაირთვება 10 დღიანი საშეღავათო პერიოდი.
 • თუ ნომრის ბალანსი 1-ელი რიცხვისთვის დადებითია, მაგრამ არასაკმარისი სააბონენტოს გადასახდელად, აბონენტს შეუძლია ისარგებლოს სტანდარტული ტარიფით. შესაბამისად, Soho Basic #1 და Soho basic #2 ტარიფებზე დახურული ჯგუფის შიგნითაც იმოქმედებს ზარის წამოწყების ღირებულება.

 

გადახდის მეთოდი #2:

 • სააბონენტო გადახადის გადახდა და შესაბამისად ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულების დარიცხვა ხდება ჩართვიდან ყოველ 30 დღეში ერთხელ
 • ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები ძალაშია აქტივაციიდან 30 დღის განმავლობაში.
 • თუ 30-ე დღეს ნომრის ბალანსზე იქნება საკმარისი თანხა და მოხდება სააბონენტო გადასახადის ჩამოკლება, ნომერზე დაირიცხება ტარიფით გათვალისწინებული ერთეულები. თუ ანგარიშზე არ იქნება საკმარისი თანხა - ჩაირთვება 10 დღიანი საშეღავათო პერიოდი.
 • მომდევნო 30 დღის ათვლა დაიწყება იმ რიცხვიდან, როდესაც ნომრის ბალანსიდან მოხდება სააბონენტო გადადასახადის ჩამოკლება.
 • თუ ნომრის ბალანსი 30-ე დღეს დადებითია, მაგრამ არასაკმარისი სააბონენტოს გადასახდელად, აბონენტს შეუძლია ისარგებლოს სტანდარტული ტარიფით. შესაბამისად, Soho Basic #1 და Soho basic #2 ტარიფებზე დახურული ჯგუფის შიგნითაც იმოქმედებს ზარის წამოწყების ღირებულება.
 • უფასო პროგრამული უზრუნველყოფა
 • ვიკიმედიის პროექტების კოორდინაცია
 • ექსკლუზიური ტარიფები