ცვლილება ინტერნეტ პაკეტებში და პაკეტ „ტურისტში“

A
A A A
დაბრუნება საიტის საწყის ფორმატზე

ცვლილება ინტერნეტ პაკეტებში და პაკეტ „ტურისტში“

  • 2GB 5 ლარად, 30 დღით. 
  • 4GB 6 ლარად, 14 დღით.
  • 10GB 15 ლარად, 30 დღით.

 

არსებული ინერნეტ პაკეტებიდან უქმდება:

  • 2500MB 5 ლარად, 14 დღით.
  • 8GB 16 ლარად, 30 დღით.

 

ასევე 15 მაისიდან პაკეტის „ტურისტი“ მოქმედების ვადა იქნება 14 დღე, ნაცვლად 15 დღისა. დანარჩენი პირობები რჩება უცვლელი.

ისარგებლე ჩვენი აპლიკაციით
და აღმოაჩინე სპეციალური შეთავაზებები
MyBeeline აპლიკაციის გადმოწერა