ცვლილება ინტერნეტ პაკეტებში და პაკეტ „ტურისტში“

A
A A A
დაბრუნება საიტის საწყის ფორმატზე

ცვლილება ინტერნეტ პაკეტებში და პაკეტ „ტურისტში“

  • 2GB 5 ლარად, 30 დღით. 
  • 4GB 6 ლარად, 14 დღით.
  • 10GB 15 ლარად, 30 დღით.

 

არსებული ინერნეტ პაკეტებიდან უქმდება:

  • 2500MB 5 ლარად, 14 დღით.
  • 8GB 16 ლარად, 30 დღით.

 

ასევე 15 მაისიდან პაკეტის „ტურისტი“ მოქმედების ვადა იქნება 14 დღე, ნაცვლად 15 დღისა. დანარჩენი პირობები რჩება უცვლელი.