ახალი სატარიფო ხაზი „ყველაფერი მაქსი”

ახალი სატარიფო ხაზი „ყველაფერი მაქსი”

ახალი სატარიფო ხაზი „ყველაფერი მაქსი”

 

მიიღე უფრო მეტი ბილაინისგან!

ახალი ტარიფები კიდევ უფრო მეტი წუთებით და მეგაბაიტებით